Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}
 
 
「 枕頭挑硬的好 還是軟的好?」

 
每個人每晚睡覺時,平均翻身次數約20-30次
別小看這些無意識地翻身
 
睡覺翻身很重要  
因為翻身可以避免身體因長時間壓迫,醒來時產生的全身肌肉疼痛
 

 
什麼樣的枕頭適合翻身?
 
一顆好的枕頭:可以讓頭、頸、脊椎維持一直線
這時人體就像《一根烤肉串》放在烤盤上,可以自然滾動不影響翻身動作
 
 
枕頭軟硬度選擇?
 
答案是
➜ 硬一點的枕頭好翻身
 
《 過軟 》
 
▍枕頭無法支撐頭部
▍頸部無法放鬆
▍因為痠痛不斷翻身影響睡眠
 
《 過硬 》
 
▍包覆性不佳
▍頭頸部重量無法分散
▍肌肉緊繃
▍長期壓迫血管神經
▍睡眠舒適感降低
 

 
選擇稍微硬一點的枕頭
可以讓頭、頸、肩維持流暢的翻身動作

維持熟睡狀態改善睡眠哦!